April 2015

Расписание

RussianОбращение зав.кафедры

Russian


Amac

Undefined

BÖLÜM HAKKINDA GENEL BİLGİ
Üniversitemizin açıldığı 1996 yılından beri öğrencilerimize Türkçe öğretilmektedir.Türkçe bir ders dili olmamakla beraber,derslerde yardımcı dil ve iletişim olarak kullanılmaktadır.Şu an itibariyle 11 öğretim görevlisi üniversite bünyesinde Türkçe derslerine girmektedir.Öğrencilerimiz hazırlıktan başlarsa 4 yıl ,1.sınıftan başlarsa ,toplam 3 yıl Türkçe öğrenmektedirler.Hazırlıkta 8 saat,1.sınıfta 6 saat,2 ve 3. Sınıfta ise 2 şer saat ders verilmektedir .

Цели урока

Russian

Турецкий язык
Цели урока:
- Пробудить интерес к турецкому языку у студентов.
- Научить студентов любить турецкий язык, помочь им усвоить все правила языка.
- Сделать так , чтобы студенты за период обучения могли осознанно , усердно и уверенно пользаваться турецким языком.
- Научить студентов, объяснять или писать в рамках правил турецкого языка, увиденные
услышанные, прочитанные, проанализированные, обдуманные и спланированные вещи.

Ders planları

Turkish


Enocta

Russian
электронная обучающая система

электронная обучающая система
вы можете зайти по этой ссылке http://www.enocta.com/

Türk dili öğretim Siteleri

Russian

Türk dili öğretim Siteleri

Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.