Türk dili

AMAÇ


Dersin Amaçları:

*Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını kavratmak;
*Öğrencileri, Türkçe’yi öğrenim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;
* Öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve
tasarladıklarını Türkçe dil kurallarına uygun olarak sözlü ya da yazılı amaca uygun olarak
anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak;
*Türlü etkinliklerle öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını zenginleştirmek;
*Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak.


Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.