Türk dili

HAKKIMIZDA


BÖLÜM HAKKINDA GENEL BİLGİ

Üniversitemizin açıldığı 1996 yılından beri öğrencilerimize Türkçe öğretilmektedir.Türkçe bir
ders dili olmamakla beraber,derslerde yardımcı dil ve iletişim olarak kullanılmaktadır.Şu an
itibariyle 16 öğretim görevlisi üniversite bünyesinde Türkçe derslerine girmektedir.Öğrencilerimiz
hazırlıktan başlarsa 4 yıl ,1.sınıftan başlarsa ,toplam 3 yıl Türkçe öğrenmektedirler.Hazırlıkta 8
saat,1.sınıfta 6 saat,2 ve 3. Sınıfta ise 2 şer saat ders verilmektedir .

Uzun bir birikimin neticesinde hazırlanan’’ Gökkuşağı Türkçe Dil Öğretim Seti’’ öğretim aracı
olarak kullanılmaktadır.Sınıflara göre her yıl öğrencilerimize bu kitaplar orijinal olarak
sunulmaktadır. Hazırlık ve birinci sınıfta öğrencilerimize ders kitabı,çalışma kitabı ,video
kitabı,dilbilgisi ve okuma yazılı anlatım kitapları dağıtılmaktadır. Öğretim boyunca ;Hazırlık sınıfları
476 saat,1.sınıflar 340 saat ve KTL grupları ise 204 saat ortalama Türkçe dersi almaktadırlar.Mezun
olan öğrencilerimize almış oldukları ders saatlerine göre Türkçe öğrendiklerini gösteren sertifika
verilmektedir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ; Hazırlık sınıflarında 211 öğrrenci ,1.Sınıflarda 569 öğrenci
,2.Sınıflarda 443 öğrenci ve 3.Sınıflarda ise 273 öğrenci olmak üzere toplam 1496 öğrenciye Türkçe
öğretilmektedir.Değişen ve gelişen dünyamızda yabancı dil bilmenin önemi günden güne
artmaktadır.Öğrencilerimiz İngilizce,Kırgızca ve Rusça'nın yanında dördüncü bir dil olarak Türkçeyi
öğrenmekte hem kendi hayatlarını hem de iş hayatlarını kolaylaştıran büyük bir artıya sahip
olmaktadırlar.Türk Dili Öğretimi Bölümü olarak öğrencilerimize Türkçeyi öğretme hizmetine büyük bir aşk
ve şevkle devam edeceğiz.

Kazım Esim
Türk Dili Öğretimi Böl. Başk.


Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.