Türk dili

MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ


MİSYONUMUZ

Üniversitemizde verilen Türkçe Dersi ile; öğrencilere Türk dilini kurallarıyla sevdirmeyi; öğrencileri, Türkçe’yi öğrenim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmeyi; öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını Türkçe dil kurallarına uygun olarak sözlü ya da yazılı maksada uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmayı; türlü etkinliklerle öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını zenginleştirmeyi; sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleriyle, Türk kültürünü tanıma ve insanlığı sevmelerinde yardımcı olmayı amaçlamaktayız.

VİZYONUMUZ

Küçülen dünyamızda bir değerler manzumesi olan Türkçemizin ,Kırgız gençlerine öğretilmesi ile iki ülke arasında ekonomik,sosyal,kültürel ilişkilerin artması ve gelişmesine yardımcı olmak;aynı zamanda dostluk ve barış köprülerinin canlanmasını sağlamaktır.


Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.