Türk dili

SINAV VE NOT SİSTEMİ


TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ BÖLÜMÜ SINAV VE NOT SİSTEMİ

A. Hazırlık Sınıflarında:
1. Sömestr (dönem) geçme notu 50, Hazırlıktan birinci sınıfa geçme notu 60’tır.
2. Temel Seviye Türkçe okuyan gruplarda (HDL):
a. İki konuda bir “bir deneme sınavı” yapılır. Birinci sömestr sonuna kadar toplam 6-8 arası mini sınav gerçekleştirilir.
b.Bir dönemde yapılan sınavların toplam notları ,yapılan sınav sayısına bölünerek birinci dönem ortalaması olarak alınır.
c. Aynı şekilde ikinci dönemde de her iki haftada konulara endeksli yapılan bütün deneme sınav notları toplanır ve sınav sayısına bölünür.Böylece ikinci dönem ortalaması belli olur.
d. Hazırlık gruplarında okuyan bir öğrencinin 1. ve 2. Dönem notları toplanıp ikiye bölünür.Elde edilen bu notun % 60’ı ;Dil Muafiyet Sınav notunun ise % 40’ı alınır.İkisinin yüzdelerinin toplamı en az 60 puan olursa bu öğrenci hazırlığı başarıyla bitirmiş ve bu dersten geçmiştir.
3. Yıl sonunda tüm hazırlık sınıf öğrencilerine haziran ayında “TÜRKÇE DİL MUAFİYET
SINAVI (TDMS)”
yapılır.Öğrencinin notlarının hesaplanabilmesi için bu sınavdan en az 60 ve üzeri not alması bununla birlikte yıl içindeki aldığı notlar ile ortalamasının 60 olması gerekir.
Türkçe Dil Muafiyet Sınavından 60 baraj notunu alamayan öğrenci bütünlemeye kalır. Bütünleme sınavı ağustos ayında yapılır. Bütünleme sınavından 60 ve üzeri not alan öğrenci geçer.
4.“TÜRKÇE DİL MUAFİYET SINAVI” veya bu sınavın bütünlemesinden geçer notu alamayan öğrenci ,birinci sınıfta alması gereken Türkçe derslerini alır.Ancak hazırlıkta geçemediği
muafiyet sınavına bir sonraki yıl hazırlık gruplarıyla tekrar girer.Başarılı olana kadar bu sınava (TDMS)girmeye devam eder.
5.Birinci ve ikinci sınıfta okuyan gruplara, üniversitenin akademik takviminde belirlediği vize döneminde bir “VİZE”, final döneminde de bir “FİNAL” sınavı olmak üzere bir sömestrde iki
sınav yapılır. Sömestr notu; vize notunun %40’ı final notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Puanı 50 ve üzeri olan öğrenci sınavı geçer.Alınan notların hesaplanabilmesi için vize ınavı
kaç olursa olsun;final sınavından en az 50 puan almak gerekir.

NOT: Birinci, ikinci sınıfta herhangi bir sömestrde (dönemde) devamsızlıktan kalan öğrenci bir sonraki yılın aynı döneminde Türkçe dersini tekrar alır. Derse devam
mecburidir. Başarısızlıktan dolayı sömestri (dönemi) geçemeyen öğrenci, bir sonraki yıl başarısız olduğu dönemin yalnızca sınavlarına girer.Derse devam mecburiyeti yoktur.

Kazım Esim

Türk Dili Öğretimi Böl. Başk.


Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.