Professor

Elnura Usupova

Turkish


Adı: Elnura
Soyadı: Usupova
Ofis: С 202
Verdiği ders: Türkçe
Son güncelleme: 24 Kasım 2015
Lisans eğitimime Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde 1997’de başlayıp 2002 senesinde tamamladım. Bitirme tezim Kırgızca Açıklamalı Sözlüğün bir kısmını Türkçeye aktarmakla ilgili oldu. 2002-2006 tarihleri arasında aynı üniversitenin aynı bölümünde Yüksek Lisans yaptım. Bu sefer ‘Orhun Abidelerinde Geçen Sözvarlığının Kırgız Türkçesindeki İzleri’ konulu tez çalışmamı değerli hocalarım C.Alyılmaz’ın ve K.Konkobayev’in danışmanlığı altında yürüttüm. 2008’den bu yana Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, Dil Öğretim Koordinatörlüğü’nde Türk Dili Okutmanı olarak görev yapmaktayım.
2013 tarihinden itibaren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde doktora yapmaktayım. Şu anda tez aşamasındayım.
En büyük hobim kitap okumaktır.
Bildirilerim:
• Түркчөдөн кыргызчаланган тексттер жөнүндө учкай маалымат. КТМУ студенттик конференция 2001 (жарыяланган жок).
• Кыргыз тилиндеги плеоназмдар// Илим жана жаштар (Президенттик жаштар жана билим жылына байланыштуу акад.К.К.Юдахиндин 110 жылдыгына арналган эл аралык илимий студенттик конференциянын материалдары). Бишкек-2002.
• Kırgız Türkçesindeki Bazı Değişmeler Üzerine // Bilkent Üniversitesi-KTMÜ II.Türk Dili Kurultayı, Bişkek-2007.
• Кыргыз тилиндеги орундук маанинин функционалдык семантикалык аймагы. КТМУ Жаш туркологдор конференциясы, Бишкек, 2014.
• Orhun ve Kırgız Türkçelerinin Ünlü Sistemleri.// БГУ жарчысы, № 4(30), Бишкек, 2014.
• Орхон эстеликтери менен “Манас” эпосундагы лексикалык шайкештиктер. // “Манас” эпосу жана кыргыз элинин дүйнө таанымы. Бишкек, 2015.


Contact us

International Ataturk-Alatoo University

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.